Gatvių paieška

Pvz. Savanorių
Seniūnijos
Muitinės gatvė

Muitinės gatvėDabartinė Valstybės sienos apsaugos tarnybos teritorija (Savanorių pr. 2) karinėms reikmėms naudojama nuo 19 amžiaus vidurio. Šalia šio pastato jau 1858 m. stovėjo šiaudais dengti carinės Rusijos I-osios armijos mediniai intendantūros maisto atsargų sandėliai (sen. rus. "Proviantskije magazini").

Iš to kilo ir vienas iš senųjų dabartinio Savanorių prospekto pavadinimų - Proviantskaja. Anksčiau ši gatvė buvo vadinama Trakų pašto vieškeliu. Įvairiu laikmečiu jos pavadinimai keitėsi - Lenkijos agresijos metu - Legijonova, sovietmečiu - Raudonosios armijos prospektas. Šalia esanti Muitinės gatvė XIX a. buvo vadinama Smolenskaja.

Šalia komendantinės kuopos pastato Muitinės gatvėje stovi klasikinis pastatas su dorėninėmis portiko kolonomis. Šis pastatas - buvusi sargybinė, pastatyta 1819 metais pagal Vilniaus gubernijos architekto Ž. Pusje projektą.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais čia taip pat stovėjo medinis sarginės pastatas. Šis pastatas žymėjo miesto ribas. Tuometinis Trakų vieškelis buvo svarbiausia Vilniaus miesto prekybinė arterija, jungianti sostinę su vakarinėmis valstybės žemėmis ir čia būdavo imamas muitas. Miesto riba buvo pažymėta dviem aukštais mūriniais stulpais, papuoštais iš ketaus nulietais Vyčiais - gubernijos herbais.

Miestui plečiantis nuo 1857 m. sargybinės pastatas atiteko karinių maisto sandėlių sargybai, nuo 1903 m. - vaikų prieglaudai, o nuo 1929 m. pastatas buvo pritaikytas elektros transformatorinei.

1859 m. vietoje medinių, pavojingų gaisrui maisto sandėlių, nutarta statyti erdvius mūrinius sandėlius. 1901 m. Vilniaus miesto planuose, kairėje Proviantskaja gatvės pusėje jau buvo pažymėtos dvi garinės duonos kepyklos su grūdų malūnais. Dabartinis antrasis korpusas (Savanorių pr. pusėje) XIX a. buvo duonos kepyklos kanceliarija ir grūdų malūno vedėjo butas. Šis pastatas statytas XIX a. devinto dešimtmečio pabaigoje - dešimto dešimtmečio pradžioje,

Dabartinis VSAT štabo pastatas pastatytas XIX a. devintajame dešimtmetyje. Čia buvo įsikūrusios kareivinės. Miesto plane šis statinys pažymėtas kaip sargybinė (rus. - karaulnia). Toje vietoje, kur dabar įsikūręs Apsaugos ir aptarnavimo centras, buvo kariška pirtis ir skalbykla.

Lenkmečiu toje vietoje buvo įrengta karo ligoninė, sovietmečiu - SSRS gynybos ministerijos geležinkelio brigados štabas.

Nuo 1992 m. gegužės mėn. šiame pastate įsikūrė tuometinis Pasienio policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, kuris 2001 m. gegužės 1 d. buvo reorganizuotas į Valstybės sienos apsaugos tarnybą.

Vilniuje yra Muitinės gatvė.
Kitų Vilniaus gatvių pavadinimų reikšmės


Kitos gatvės Naujamiesčio seniūnijoje


Daugiau...


Vilniaus katalogas   Įmonės įtraukimas   Kontaktai