Gatvių paieška

Pvz. Savanorių
Seniūnijos
Senieji Vilniaus adresai

Vilniaus vietovių, mikrorajonų, priemiesčių ir gyvenviečių pavadinimai 1964 metais


1964 metų vietovių, mikrorajonų, priemiesčių ir gyvenviečių, tuo metu įėjusių į Vilniaus miesto teritoriją, pavadinimų sąrašas. Daugelis būsimų rajonų čia dar įvardijami tik kaip kaimai ar vietovės. Sąraše minimi to laikotarpio gatvių pavadinimai.
Šaltinis: "Vilnius. Adresai ir informacija", 1964

Norėdami rasti dabartinio Vilniaus miesto dalis, pasirinkite seniūniją (kairėje) arba pasinaudokite Vilniaus žemėlapiu ar paieška (viršuje).

***

1) Altarija — kalnai prie Vilnelės upės žiočių, jos dešiniajame krante, priešais Jaunimo sodą. Šiame mikrorajone yra Kalnų parkas. Lenino rajonas.

2) Antakalnis — miesto šiaurės rytų dalis nuo Olandų g., Antakalnio g. iki Nemenčinės plento. Lenino rajonas.

3) Aukštagiris — mažas kaimelis miesto teritorijos šiaurės rytų pakraštyje. Prie miesto prijungtas 1958 m. Naujosios Vilnios rajonas.

4) Baltupiai — kaimas ir vietovė už Dzeržinskio g. (prie Kalvarijos plento), pakeliui į Jeruzalės gyvenvietę. Nuotolis nuo miesto centro — 4 km. Lenino rajonas.

5) Belmontas — kalvos ir miško parkas už Zarasų g., tarp Polocko g. ir Vilnelės upės. Lenino rajonas.

6) Bukčiai (Buchtos) — keletas vienvardžių gyvenviečių dešiniajame Neries krante. Spalio rajonas.

7) Burbiškės — vietovė tarp Eišiškių plento ir geležinkelio į Lydą, pietvakarinėje miesto dalyje, j vakarus nuo Kirtimų. Tarybų rajonas.

8) Dvarčionys — eksperimentinės keramikos dirbinių gamyklos darbininkų gyvenvietė miesto šiaurės rytų dalyje. Prie miesto prijungta 1958 m. Naujosios Vilnios rajonas.

9) Ežerėliai — kaimas ir vasarvietė prie Nemenčinės plento. Lenino rajonas.

10) Fabijoniškės — teritorija į šiaurės rytus nuo Baltupių ir Jeruzalės. Lenino rajonas. Pavadinimas vartojamas retai.11) Galvydiškės — kaimas pakeliui į Nemenčinę. Lenino rajonas.

12) Guriai — kaimas pietrytinėje miesto dalyje, pakeliui j Pavilnį (Juodasis kelias). Nuotolis nuo miesto centro — 5 km. Naujosios Vilnios rajonas.

13) Jeruzalė — gyvenviete šiaurinėje miesto teritorijos dalyje, už Baltupių k. (palei Kalvarijos plentą). Nuotolis nuo miesto centro — 7 km. Lenino rajonas.

14) Kalnai — kaimas miesto teritorijos šiaurės rytų dalyje. Prie miesto prijungtas 1958 m. Naujosios Vilnios rajonas.

15) Kalvarijos — šiuo metu retai bevartojamas vietovės šiaurinėje miesto dalyje, tarp Kalvarijos plento ir Neries (prie Jeruzalės), pavadinimas.

16) Kaminai — mikrorajonas už Rodūnės tilto, tarp Dariaus ir Girėno g. ir geležinkelio į Lydą. Tarybų rajonas. Pavadinimas vartojamas retai.

17) Karoliniškės — kalvos ir miško parkas į vakarus nuo Žvėryno, dešiniajame Neries krante. Lenino rajonas; pietinė dalis — Spalio rajonas.

18) Kirtimai — vietovė miesto pietvakarinėje dalyje, prie Dariaus ir Girėno g. Tarybų rajonas.

19) Kuprioniškės — kaimas ir vietovė pietinėje miesto teritorijos dalyje, prie Lydos plento. Nuotolis nuo miesto centro — 4 km. Tarybų rajonas,

20) Lazdynai — kaimas dešiniajame Neries krante, už Karoliniškių, Spalio rajonas.

21) Leoniškės — vietovė už Belmonto, palei Vilnelę (Belmonto gatvė iki malūno). Tarybų rajonas.

22) Liepkalnis — mikrorajonas už geležinkelio tilto, palei Liepkalnio g. (už kapinių). Tarybų rajonas.

23) Lygiaukiai — teritorija tarp Polocko g. ir Antakalnio, už Užupio. Lenino rajonas.

24) Lukiškės — mikrorajonas tarp Neries upės, Lenino pr. ir Lenino aikštės. Lenino rajonas.

25) Markučiai — vietovė tarp Subačiaus g. pabaigos, P. Višinskio g. ir geležinkelio. Tarybų rajonas.

26) Mileišiškės — mažas kaimelis miesto teritorijos šiaurės rytų dalyje. Prie miesto prijungtas 1958 m. Naujosios Vilnios rajonas.

27) Miškiniai — vietovė už Vingio miško parko, tarp Raudonosios Armijos prosp. ir Neries upės. Miškiniais vadinamas ir dešinysis Neries krantas už Karoliniškių kalvų, kur yra Miškinių kaimas. Spalio rajonas.

28) Naujamiestis — miesto dalis, pradėta užstatyti palyginti neseniai ir dabar intensyviai užstatoma pramonės įmonėmis, kultūrinės-buitinės paskirties pastatais ir ištisais gyvenamųjų namų kvartalais. Prasi deda maždaug į vakarus nuo Algirdo g. ir yra išsidėsčiusi tarp Kauno g., T. Ševčenkos g. ir Raudonosios Armijos pr. iki geležinkelininkų ligoninės. Spalio rajonas.

29) Naujininkai — mikrorajonas už geležinkelio, tarp Dzūkų g. ir Liepknl nio g. Tarybų rajonas.

30) Naujoji Vilnia — anksčiau savarankiškas respublikinės priklausomybe miestas, 1958 m. įjungtas į Vilniaus miesto teritoriją (nuo 1945 n iki 1950 m. taip pat įėjo į Vilniaus m. teritoriją). N. Vilnia yra rytinėje miesto teritorijos dalyje, kertamoje geležinkelio j Minską, prie to paties pavadinimo geležinkelio stoties (10 km nuo Vilniaus). Per N. Vilnią teka Vilnelė. Geležinkelis dalija N. Vilnią į dvi dalis— šiaurinę, kurios pagrindinė magistralė yra Vilniaus g., ir pietinę, kurios pagrindinė magistralė — Pramonės g. Naujosios Vilnios rajonas.

31) Paneriai — gyvenvietė ir geležinkelio stotis prie miesto pietvakarių ribos. Dalis gyvenvietės, esanti žemumoje Raudonosios Armijos pr. pabaigoje, vadinama Žemaisiais Paneriais. Spalio rajonas.

32) Paupys — miesto dalis tarp Subačiaus g. (nuo naujo pravažiavimo iš šios gatvės į Tymo g.) ir Vilnelės upės (iki Zarasų g.). Lenino rajonas.

33) Pavilnys (senasis pavadinimas — Geležinkelininkų kolonija) — gyvenvietė rytinėje miesto teritorijos dalyje. Išsidėstęs prie Minsko geležinkelio. Pavilnys susideda iš Žemutinio Pavilnio ir Aukštutinio Pavilnio. Pirmasis yra prie Pavilnio geležinkelio stoties (6 km nuo Vilniaus geležinkelio stoties), Aukštutinis — ant kalno prie Žiedų g. Naujosios Vilnios rajonas.

34) Piliakalnis — kaimas prie šiaurinės miesto ribos, už Valakampių (prie Neries upės kranto).

35) Pučkoriai (Puškoriai) — rytinės miesto teritorijos pakraštys palei Vilnelės upę, už Tupatiškių (tarp Vilnelės ir geležinkelio). Naujosios Vilnios rajonas.

36) Rakantiškės — kaimas miesto šiaurės rytų dalyje, prijungtas prie miesto 1958 m. Naujosios Vilnios rajonas.

37) Rasos — miesto dalis tilto per geležinkelį rajone (Rasų g. ašyje) kartu su kapinėmis ir gretimomis gatvėmis. Tarybų rajonas.

38) Ribiškės — vietovė tarp Ašmenos plento ir Juodojo kelio.

39) Rinkūnai — kaimas miesto teritorijos šiaurės rytų dalyje. Prie miesto prijungtas 1958 m. Naujosios Vilnios rajonas.

40) Riovonys — vietovė ir kaimas prie Raudonosios Armijos pr., tarp prospekto ir geležinkelio. Spalio rajonas.

41) Saltoniškės — šiaurinė Žvėryno dalis, iki Ukmergės g. ir Paribio g. Lenino rajonas.

42) Sapieginė — kalvos ir miško parkas į rytus nuo Antakalnio g., už Šilo g. Lenino rajonas.

43) Senamiestis — pavadinimas senosios miesto dalies, susiformavusios prieš keletą šimtmečių apie Aukštutinę ir Žemutinę pilis (Gedimino kalną). Apytikrės šio rajono ribos: nuo Gedimino (Pilies) kalno—Gedimino aikštės, L. Stuokos-Gucevičiaus g., Liejyklos g., Klaipėdos g., Komjaunimo g., V. Jacenevičiaus g., Birštono g., Bokšto g., Kūdrų g., Tymo g., „Tiesos" g., Pionierių g. Lenino, Tarybų ir Spalio rajonai.

44) Steponiškės — miesto mikrorajonas tarp Kauno g. ir geležinkelio. Tarybų rajonas. Pavadinimas vartojamas retai.

45) Šaltūnai — kaimas už Karoliniškių kalvų. Spalio rajonas.

46) Šeškinė — kaimas ir aukštuma miesto šiaurės vakarų dalyje, prie plento į Ukmergę. Lenino rajonas.

47) Šiaurės miestelis — mikrorajonas šiaurinėje miesto dalyje, į rytus nuo Verkių g. Lenino rajonas.

48) Šnipiškės — mikrorajonas į vakarus nuo F. Dzeržinskio g. ir Kalvarijos plento pradžios. Lenino rajonas.

49) Šveicarija — kalvos į šiaurę nuo Sapieginės, Antakalnyje. Lenino rajonas. Pavadinimas vartojamas retai.

50) Taurakalnis — aukštuma tarp P. Cvirkos g., Z. Sierakausko g,, M. Čiurlionio g, ir Liepos 21-osios g. Spalio rajonas.

51) Tupatiškės — vietovė tarp Vilnelės upės ir geležinkelio prie Pavilnio stoties. Naujosios Vilnios rajonas.

52) Užupis — mikrorajonas j rytus nuo Senamiesčio, už Vilnelės upės. Šiaurėje ribojasi M. Margytės gatve su Antakalniu, rytuose Kreivąja ir Zarasų gatvėmis — su Belmontu. Lenino rajonas.

53) Valakampiai — vasarvietė šiaurinėje miesto dalyje, Neries upės vingyje. Iš vakarų ir šiaurės vasarvietę juosia upė, iš pietų ir rytų — Nemenčinės plentas ir miesto riba. Prie Nemenčinės plento yra to paties pavadinimo kaimas. Nuotolis nuo miesto centro — 7 km. Lenino rajonas.

54) Verkiai — miesto teritorijos pakraštys Neries aukštupio link (dešiniajame krante), už Jeruzalės. Nuotolis nuo miesto centro—11 krr.. Lenino rajonas.

55) Vilkpėdė — mikrorajonas Panerių ir Partizanų g. gale, tarp Raudonosios Armijos pr. ir geležinkelio. Į mikrorajoną jeina geležinkelio ligoninės teritorija. Spalio rajonas.

56) Vingis — miško parkas Neries vingyje, tarp upės ir S. Konarskio g. Vingis rekonstruojamas, pertvarkomas į Centrinį kultūros ir poilsio parką; jame pastatyta didžiulė estrada. Vingiu taip pat vadinama vietovė, esanti prie pat miško parko. Spalio rajonas.

57) Viršuliškiai — vietovė ir kaimas miesto teritorijos šiaurės vakarų dalyje, Sudervės kelio rajone. Artimiausiais metais — plačios gyvenamųjų namų statybos vieta. Lenino rajonas.

58) Visoriai — vietovė prie šiaurinės miesto ribos, už Jeruzalės. Lenino rajonas.

59) Žvėrynas — mikrorajonas vakarinėje miesto dalyje, Neries upės vingyje (už tilto, Lenino pr. ašyje). Lenino rajonas.

60) Žvejai — už I. Černiachovskio v. tilto, „Žalgirio" stadiono, M. Melnikaitės g., TEC-1 rajone. Lenino rajonas. Pavadinimas vartojamas retai.

***

VILNIAUS MIESTO ADMINISTRACINIS PADALIJIMAS (1964 m.)

Vilniaus miestas tuo metu buvo suskirstytas į 4 rajonus: Lenino rajoną, Spalio rajoną, Tarybų rajoną ir Naujosios Vilnios rajoną.

Lenino rajonas — šiaurinė miesto dalis. Į rajoną įeina šie stambesni mikrorajonai ir gyvenvietės: Karoliniškių šiaurinė dalis, Viršuliškių ir Šeškinės kaimai, Žvėrynas, Saltoniškės, Lukiškės, miesto centro dalis, Šnipiškės, Siaurės miestelis, Baltupiai, Jeruzalė, Senamiesčio dalis, Antakalnis, Užupis, Paupys, Lyglaukiai, Valakampiai.
Rajono ribos iš vakarų į rytus: Karolinės g. (esanti Lenino rajone), Neries upė iki Lenino pr., Lenino pr., Gedimino a. (įeina į Lenino rajoną), Universiteto g., B. Sruogos g., M. Gorkio g., Bokšto g., Zarasų g., Polocko g. Toliau rajono ribos sutampa su miesto šiaurės rytų ir šiaurės riba.

Spalio rajonas — vakarinė miesto dalis. Į rajoną įeina šie stambesni mikrorajonai ir gyvenvietės: dešinysis Neries krantas į pietus nuo Karolinės g., Šaltūnų k., keletas kaimelių, vadinamų Bukčiais (Buchtomis), Riešė, dalis miesto centro, vakarinė Senamiesčio dalis, Vingis, Naujamiestis, Vilkpėdė, Miškiniai (dešiniojo ir kairiojo kranto), Žemieji ir Aukštieji Paneriai, Riovonių k.
Rajono ribos: Karolinės g., Neries upė iki Lenino pr., Lenino pr., Gedimino a. (esanti Lenino rajone), Komjaunimo g. iki Partizanų g., Partizanų g., Vilkpėdės g., geležinkelio šaka iki Kuršių g., geležinkelis Vilnius—Kaunas, vakarinė miesto riba iki Karolinės g.

Tarybų rajonas — pietinė miesto dalis. Į jį įeina šie stambesni mikrorajonai ir gyvenvietės: Senamiesčio ir Naujamiesčio pietinės dalys, Markučiai ir visas miesto rajonas į pietus nuo geležinkelio — Naujininkai, Burbiškės, Kaminai, Kirtimai, Liepkalnis, Rasos.
Rajono ribos: geležinkelis Vilnius—Kaunas iki Kuršių g., geležinkelio šaka, Vilkpėdės g., Partizanų g., Komjaunimo g. iki Trakų g., Trakų g., J. Garelio g., B. Sruogos g. iki M. Gorkio g., M. Gorkio g. iki Bokšto g., Bokšto g., Subačiaus g., Zarasų g., Polocko g. (iki 5-to kilometro), toliau Dilgynės g. (įtraukiant ją į Tarybų raj.) iki A. Puškino muziejaus ir pietinė miesto riba iki geležinkelio Vilnius—Kaunas.

Naujosios Vilnios rajonas — rytinė miesto teritorijos dalis. Į rajoną įeina šie stambesni mikrorajonai ir gyvenvietės: Naujoji Vilnia, Pavilnys, Guriai, Tupatiškės, Pučkoriai (Puškoriai), Dvarčionys, Rakantiškės, Rinkūnai, Aukštagiris, Kalnai.
Rajono ribos: Dilgynės g., A. Puškino muziejus, Polocko g. (nuo 5-to kilometro), toliau rytinė miesto riba iki Dilgynės g.

***

Vilniaus miesto gatvių žemėlapis (1968 m.)

1 dalis:2 dalis:Transporto schema:***

Šis puslapis yra apie buvusius adresus Vilniaus mieste tarybiniais laikais (1964 m.) - Vilniaus miesto dalių (mikrorajonų) pavadinimai. Čia taip pat galite peržiūrėti, kur buvo kiti tuo metu aktualūs Vilniaus adresai, pvz., kavinės, restoranai, kino teatrai, gamyklos, fabrikai, laikraščių redakcijos, kitos įstaigos, organizacijos, parduotuvės.
Jei domina dabartinio Vilniaus miesto adresai ir informacija, siūlome apsilankyti Vilniaus įmonių kataloge arba pasinaudoti paieška (viršuje).


Kiti adresai


Vilniaus katalogas   Įmonės įtraukimas   Kontaktai