Gatvių paieška

Pvz. Savanorių
Seniūnijos
Senieji Vilniaus adresai

„Dekadinis agrohidrometeorologinis biuletenis“ (lietuvių ir rusų k.; 3 kartus per mėnesį); leidžia Lietuvos TSR Hidrometeorologinės tarnybos valdyba


Adresas:Sodų g. 4
Kita informacija:tel. 6-69-58
Kategorija:Žurnalai, biuleteniai, tęstiniai leidiniai
Tema:Senieji Vilniaus adresai
Metai:1964

Šis puslapis yra apie buvusį adresą Vilniaus mieste tarybiniais laikais (1964 m.) - „Dekadinis agrohidrometeorologinis biuletenis“. Čia taip pat galite peržiūrėti, kur buvo kiti tuo metu aktualūs Vilniaus adresai, pvz., kavinės, restoranai, kino teatrai, gamyklos, fabrikai, laikraščių redakcijos, kitos įstaigos, organizacijos, parduotuvės.
Jei domina dabartinio Vilniaus miesto adresai ir informacija, siūlome apsilankyti Vilniaus įmonių kataloge arba pasinaudoti paieška (viršuje).


Kiti senieji adresai Sodų g.

 • TSRS Ministrų Tarybos Vyriausiosios hidrometeorologinės tarnybos valdybos Lietuvos TSR hidrometeorologinės tarnybos valdyba - Sodų g. 4
 • Tarybų rajono Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomasis komitetas - Sodų g. 15
 • Tarybų rajono butų valdyba - Sodų g. 15
 • Tarybų rajono finansų skyrius - Sodų g. 15
 • Tarybų rajono socialinio aprūpinimo skyrius - Sodų g. 15
 • Tarybų rajono gyvenamojo ploto apskaitos ir paskirstymo sektorius - Sodų g. 15
 • Tarybų rajono komitetas - Sodų g. 15
 • Geležinkelininkų poliklinika - Sodų g. 27
 • Geležinkelininkų vaikų poliklinika - Sodų g. 27
 • Geležinkelininkų poliklinikos vaikų konsultacija - Sodų g. 27
 • Geležinkelininkų poliklinikos moterų konsultacija - Sodų g. 27
 • Pabaltijo geležinkelio Vilniaus apygardos sanitarijos-epidemiologijos stotis - Sodų g. 27
 • Geležinkelininkų poliklinikos medicininė pagalba į namus - Sodų g. 27
 • Tarybų rajono liaudies teismas - Sodų g. 9
 • Pabaltijo geležinkelio Vilniaus apygardos milicijos skyrius - Sodų g. 23
 • Tarybų rajono remonto-statybos valdyba - Sodų g. 6
 • Lietuvos TSR Statybos ministerijos medienos apsaugos inspekcija - Sodų g. 15
 • Geležinkelio technikos namai - Sodų g. 16
 • Taupomoji kasa Nr. 6762/03 (I eilės) - Sodų g. 13
 • Pabaltijo geležinkelio Vilniaus apygardos Darbininkų aprūpinimo skyrius (DAS) - Sodų g. 25

Namo arba apylinkių dabartinis vaizdas iš viršausPanašūs objektai


Kategorija: Žurnalai, biuleteniai, tęstiniai leidiniai
 • „Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės Žinios" (lietuvių ir rusų k.) - J. Janonio g. 4
 • „Ekrano naujienos" (lietuvių ir rusų k.; savaitinis), Lietuvos Respublikinės kino filmų nuomojimo kontoros reklaminis-informacinis leidinys - J. Basanavičiaus g. 5
 • „Genys“ (lietuvių k.; mėnesinis), LLKJS CK žurnalas vaikams - Lenino pr. 14
 • „Jaunimo gretos“ (lietuvių k.; mėnesinis), LLKJS CK iliustruotas visuomeninis-literatūrinis žurnalas jaunimui - Lenino pr. 14
 • „Komunistas“ (lietuvių ir rusų k.; mėnesinis), LKP CK žurnalas - Lenino pr. 11
 • „Kooperatininkas" (lietuvių k.; mėnesinis), leidžia Lietuvos Vartotojų kooperatyvų sąjungos valdyba ir Valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos Respublikinis komitetas - Lenino pr. 26
 • „Liaudies ūkis" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Valstybinės Plano komisijos, Liaudies ūkio tarybos ir Mokslų akademijos Ekonomikos instituto žurnalas - Lenino pr. 39/1
 • „Meno saviveikla" (lietuvių k., 1 kartą per du mėnesius), Liaudies meno rūmų žurnalas - Pionierių g. 8
 • Žurnalas „Mokslas ir gyvenimas" - P. Cvirkos g. 1
 • „Mokslas ir technika" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komiteto, Liaudies ūkio tarybos, Mokslų akademijos ir Respublikinės mokslinių-techninių draugijų tarybos organas - F. Dzeržinskio g. 3
 • „Mūsų girios" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos ir Gamtos apsaugos komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos žurnalas - Lenino pr. 56
 • „Mūsų sodai" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos ir Lietuvos Sodininkų draugijos organas - Lenino pr. 19
 • Žurnalas „Naujos knygos“ - V. Kapsuko g. 10
 • Žurnalas „Pergalė" - Rašytojų g. 6
 • „Žemės ūkis" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos mokslinis-gamybinis žurnalas - Lenino pr. 19
 • Žurnalas „Spaudos metraštis" - Rašytojų g. 4
 • „Statyba ir architektūra" (lietuvių k,; mėnesinis straipsnių rinkinys), leidžia Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Statybos reikalų komitetas - Muziejaus g. 10
 • Žurnalas „Sveikatos apsauga" - Lenino pr. 27
 • „Šluota" (lietuvių k.; dvisavaitinis satyros ir jumoro žurnalas) - L. Giros g. 25
 • „Švyturys" (lietuvių k.; dvisavaitinis visuomeninis-politinis ir literatūrinis iliustruotas žurnalas) - Komunarų g. 5
 • „Tarybinė mokykla" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Švietimo ministerijos organas - Švietimo g. 2
 • Žurnalas „Tarybinė moteris" - Lenino pr. 36

Kiti adresai


Vilniaus katalogas   Įmonės įtraukimas   Kontaktai