Gatvių paieška

Pvz. Savanorių
Seniūnijos
Senieji Vilniaus adresai

„Kooperatininkas" (lietuvių k.; mėnesinis), leidžia Lietuvos Vartotojų kooperatyvų sąjungos valdyba ir Valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos Respublikinis komitetas


Adresas:Lenino pr. 26
Dabartinis gatvės pavadinimas:Gedimino pr.
Kita informacija:tel. 6-62-10
Kategorija:Žurnalai, biuleteniai, tęstiniai leidiniai
Tema:Senieji Vilniaus adresai
Metai:1964

Šis puslapis yra apie buvusį adresą Vilniaus mieste tarybiniais laikais (1964 m.) - Žurnalas „Kooperatininkas". Čia taip pat galite peržiūrėti, kur buvo kiti tuo metu aktualūs Vilniaus adresai, pvz., kavinės, restoranai, kino teatrai, gamyklos, fabrikai, laikraščių redakcijos, kitos įstaigos, organizacijos, parduotuvės.
Jei domina dabartinio Vilniaus miesto adresai ir informacija, siūlome apsilankyti Vilniaus įmonių kataloge arba pasinaudoti paieška (viršuje).


Kiti senieji adresai Lenino prospekte


Dabartinis gatvės pavadinimas: Gedimino pr.
 • Lietuvos Miško, popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės darbininkų profsąjungos Respublikinis komitetas - Lenino pr. 56
 • Lietuvos Valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos Respublikinis komitetas - Lenino pr. 26
 • Lietuvos Ryšių darbuotojų, automobilių transporto ir plentų darbininkų profsąjungos Respublikinis komitetas - Lenino pr. 9
 • Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga („Lietkoopsąjunga") - Lenino pr. 26
 • Lietuvos TSR Raudonojo kryžiaus draugija - Lenino pr. 27
 • Lietuvos TSR Medžiotojų ir žvejų draugija - Medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinė taryba - Lenino pr. 39
 • Telegramų agentūra prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos („ELTA") - Lenino pr. 21
 • Laikraštis „Agitatorius" - Lenino pr. 11
 • Laikraštis „Draugystė" - Lenino pr. 24
 • Laikraštis „Komjaunimo tiesa" - Lenino pr. 10
 • Laikraštis „Lietuvos pionierius" - Lenino pr. 10
 • „Genys“ (lietuvių k.; mėnesinis), LLKJS CK žurnalas vaikams - Lenino pr. 14
 • „Jaunimo gretos“ (lietuvių k.; mėnesinis), LLKJS CK iliustruotas visuomeninis-literatūrinis žurnalas jaunimui - Lenino pr. 14
 • „Komunistas“ (lietuvių ir rusų k.; mėnesinis), LKP CK žurnalas - Lenino pr. 11
 • „Liaudies ūkis" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Valstybinės Plano komisijos, Liaudies ūkio tarybos ir Mokslų akademijos Ekonomikos instituto žurnalas - Lenino pr. 39/1
 • „Mūsų girios" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos ir Gamtos apsaugos komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos žurnalas - Lenino pr. 56
 • „Mūsų sodai" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos ir Lietuvos Sodininkų draugijos organas - Lenino pr. 19
 • „Žemės ūkis" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos mokslinis-gamybinis žurnalas - Lenino pr. 19
 • Žurnalas „Sveikatos apsauga" - Lenino pr. 27
 • Žurnalas „Tarybinė moteris" - Lenino pr. 36
 • „Sąjunginės spaudos" miesto skyrius - Lenino pr. 9
 • Lietuvos TSR Mokslų akademija - Lenino pr. 3
 • Ekonomikos institutas - Lenino pr. 3
 • Partijos istorijos institutas prie LKP CK, Marksizmo-leninizmo instituto prie TSKP CK filialas - Lenino pr. 12
 • Lietuvos TSR Valstybinis meno institutas (konservatorija) - Lenino pr. 42/1
 • Vilniaus respublikinės klinikinės ligoninės II poliklinikinis skyrius - Lenino pr. 7
 • Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministerijos respublikinis fizkultūrinės medicinos dispanseris - Lenino pr. 5
 • Respublikinės klinikinės ligoninės sanitarinė aviacija - Lenino pr. 7
 • Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausioji farmacijos valdyba - Lenino pr. 27
 • Informacijų biuras prie vaistinės Nr. 3 - Lenino pr. 8
 • Vizų ir registracijos skyriaus priimamasis - Lenino pr. 64
 • Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto vietinio ūkio valdybos kapitalinio remonto skyriaus remonto-statybos valdybos ir barai - Lenino pr. 39
 • Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto statybos ir architektūros reikalų skyriaus miesto valstybinė statybos inspekcija - Lenino pr. 35/1
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas - Lenino pr. 19
 • Žemės ūkio mokslinės-techninės draugijos respublikinė valdyba - Lenino pr. 19
 • Radiotechnikos ir elektros ryšių Popovo v. mokslinės-techninės draugijos respublikinė valdyba - Lenino pr. 24
 • Lietuvos TSR Liaudies ūkio tarybos techninės informacijos ir racionalizacijos grupė - Lenino pr. 25/1
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos Valstybinės žemės ūkio kultūrų veislių tyrimo komisijos inspekcija - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos teritorinių valdybų inspekcija - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos respublikinė gyvulių paruošų kontora - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos respublikinė daržovių veislinių sėklų paruošų kontora („Sortsemovošč") - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos respublikinis sodininkystės ir bitininkystės trestas - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos respublikinė augalų apsaugos stotis - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos vyriausioji grūdų produktų valdyba - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos eksperimentinių ir mokomųjų ūkių valdyba - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos kapitalinės statybos valdyba - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos kolūkių ir tarybinių ūkių gamybos ekonomikos ir planavimo valdyba - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos suvestinio planavimo ir materialinių fondų valdyba - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos vadovaujančių kadrų valdyba - Lenino pr. 19
 • Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos veislininkystės valdyba - Lenino pr. 19

Namo arba apylinkių dabartinis vaizdas iš viršausPanašūs objektai


Kategorija: Žurnalai, biuleteniai, tęstiniai leidiniai
 • „Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės Žinios" (lietuvių ir rusų k.) - J. Janonio g. 4
 • „Dekadinis agrohidrometeorologinis biuletenis“ (lietuvių ir rusų k.; 3 kartus per mėnesį); leidžia Lietuvos TSR Hidrometeorologinės tarnybos valdyba - Sodų g. 4
 • „Ekrano naujienos" (lietuvių ir rusų k.; savaitinis), Lietuvos Respublikinės kino filmų nuomojimo kontoros reklaminis-informacinis leidinys - J. Basanavičiaus g. 5
 • „Genys“ (lietuvių k.; mėnesinis), LLKJS CK žurnalas vaikams - Lenino pr. 14
 • „Jaunimo gretos“ (lietuvių k.; mėnesinis), LLKJS CK iliustruotas visuomeninis-literatūrinis žurnalas jaunimui - Lenino pr. 14
 • „Komunistas“ (lietuvių ir rusų k.; mėnesinis), LKP CK žurnalas - Lenino pr. 11
 • „Liaudies ūkis" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Valstybinės Plano komisijos, Liaudies ūkio tarybos ir Mokslų akademijos Ekonomikos instituto žurnalas - Lenino pr. 39/1
 • „Meno saviveikla" (lietuvių k., 1 kartą per du mėnesius), Liaudies meno rūmų žurnalas - Pionierių g. 8
 • Žurnalas „Mokslas ir gyvenimas" - P. Cvirkos g. 1
 • „Mokslas ir technika" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komiteto, Liaudies ūkio tarybos, Mokslų akademijos ir Respublikinės mokslinių-techninių draugijų tarybos organas - F. Dzeržinskio g. 3
 • „Mūsų girios" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos ir Gamtos apsaugos komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos žurnalas - Lenino pr. 56
 • „Mūsų sodai" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos ir Lietuvos Sodininkų draugijos organas - Lenino pr. 19
 • Žurnalas „Naujos knygos“ - V. Kapsuko g. 10
 • Žurnalas „Pergalė" - Rašytojų g. 6
 • „Žemės ūkis" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerijos mokslinis-gamybinis žurnalas - Lenino pr. 19
 • Žurnalas „Spaudos metraštis" - Rašytojų g. 4
 • „Statyba ir architektūra" (lietuvių k,; mėnesinis straipsnių rinkinys), leidžia Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Statybos reikalų komitetas - Muziejaus g. 10
 • Žurnalas „Sveikatos apsauga" - Lenino pr. 27
 • „Šluota" (lietuvių k.; dvisavaitinis satyros ir jumoro žurnalas) - L. Giros g. 25
 • „Švyturys" (lietuvių k.; dvisavaitinis visuomeninis-politinis ir literatūrinis iliustruotas žurnalas) - Komunarų g. 5
 • „Tarybinė mokykla" (lietuvių k.; mėnesinis), Lietuvos TSR Švietimo ministerijos organas - Švietimo g. 2
 • Žurnalas „Tarybinė moteris" - Lenino pr. 36

Kiti adresai


Vilniaus katalogas   Įmonės įtraukimas   Kontaktai