Gatvių paieška

Pvz. Savanorių
Seniūnijos
Seni Vilniaus vaizdai

Dominikonų g. 12


Tema: Seni Vilniaus vaizdai
Vieta: Dominikonų g.
Išsamiau apie Dominikonų g.

Vilnius, Dominikonų g. 12, sena nuotrauka

Adresas, vieta, apylinkės: Dominikonų g. 12, Dominikonų g. 13, Dominikonų g. 14, Dominikonų g. 15, Pilies g. 21, Šv. Jono g.
Metai: 1915
Nuotraukos ID: 885

Kiti senieji Vilniaus vaizdai: Dominikonų g. | Pilies g. | Šv. Jono g. | Visame mieste


Aprašymas: Paminklų sąvadas (Vilnius, 1988):

78. ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS
BAŽNYČIA, gotikos, baroko ir klasicizmo archit-ros bruožų turintis buvęs kulto pastatas (AtV 83). Stovi Garelio gatvės š. v. pusėje, tarp 2 ir 3 aukštų namų; gatvės perspektyvoje išryškėja tik nelabai aukšti bokštai ir trisienės gotikinės apsidos iškyša. Bažnyčia vienanavė su 2 apsidomis abiejuose galuose. Presbiterija ir zakristija yra š. v. gale, prienavis, vargonų choras ir 2 bokštai — p. r. gale. Dabartinis pastato planas (su 2 apsidomis) atspindi 2 laikotarpių bažnyčias: gotikinę ir barokinę. Sienos plytų mūro, tinkuotos (išskyrus atstatytą gotikinę apsidą), stogas dengtas čerpėmis. Gotikiniai rūsiai sujungti su gretimo (p. v.) gyv. namo gotikiniais rūsiais. Siaurame gatvės fasade dominuoja 2 tarpsnių keturkampio plano bokštai su aštuonkampiais skarda dengtais šalmais ir geležiniais saulutės motyvo kryžiais viršuje. Bokštų II tarpsnio kampus pabrėžia mentės, karnizą remia modiljonai. Fasadus juosia klasicistinis frizas su triglifais ir rozečių metopomis. S. v. frontone yra dvigubos renesansinės arkutės liekana. Bažnyčios vidus suskliaustas cilindriniu skliautu su ramstinėmis arkomis ir liunetėmis. Vargonų choras siauras; jį puošia plastiškas parapetas ir ažūriniai kryžiai.
XV a. pab.—XVI a. pr. buvo pastatyta gotikinė vienanavė bažnyčia su trisiene presbiterijos apsidą p. r. gale. Po 1748 ir 1749 gaisrų bažnyčia rekonstruota, pakeista jos orientacija: š. v. gale sumūryta nauja presbiterija ir zakristija, p. r. gale pastatyti 2 bokštai ir padarytas naujas portalas (gotikinės apsidos vietoje). XVIII a. A priklausė Vilniaus un-tui, 1781— 1805 jos klebonas buvo un-to rektorius astronomas Martynas Počobutas. 1821 bažnyčia buvo paversta Apreiškimo cerkve, perdirbtas interjeras. 1838 atiteko kar. daliniui. 1846—48 pakeisti fasadai. 1920 vėl pertvarkyta į bažnyčią. Po II pasaul. karo priklausė „Žalgirio" sporto d-jai, vėliau — LTSR kultūros m-jai. 1968 nugriuvo gatvės fasado sienos dalis su portalu. 1971 pagal archit. Danguolės Čepienės projektą ant senųjų pamatų atstatyta gotikinė trisienė apsida (portalo vietoje), iš š. r. pusės padarytas naujas įėjimas. Priklauso Paminklų restauravimo trestui. Pav.
S: CVIA, f. 1135, ap. 8, b. 10 (Zahorski W., Košciory Wilenskie), Ip. 196—199; PKIA, f. 5, b. 217, Ip. 1—6 (Dambrauskaitė T., Trejybės bažnyčia Vilniuje).
Vytautas Levandauskas
Kiti seni Vilniaus vaizdai


Vilniaus katalogas   Įmonės įtraukimas   Kontaktai