Gatvių paieška

Pvz. Savanorių
Seniūnijos
Seni Vilniaus vaizdai

Gedimino pr. 40


Tema: Seni Vilniaus vaizdai
Vieta: Gedimino pr.
Išsamiau apie Gedimino pr.

Vilnius, Gedimino pr. 40, sena nuotrauka

Adresas, vieta, apylinkės: Gedimino pr. 40
Metai: 1904
Nuotraukos ID: 2317

Kiti senieji Vilniaus vaizdai: Gedimino pr. | Visame mieste


Aprašymas: "Vilniaus vaizdų atvirukai 1897-1915",LNM,2005, psl.535:

Teismo rūmai (Apygardos teismas). Dabar Vilniaus apygardos teismas, Gedimino prospektas 40/1, senas adresas Šv. Georgijaus prospektas 38. Rūmų projektas buvo parengtas 1890 metais Sankt Peterburge, projekto autorius Teisingumo ministerijos architektas Vasilijus Prusakovas (Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje, p. 42).
Vykdant teismo reforma ir priėmus valstybinį nutarimą dėl Teismo rūmų ir Apygardos teismo Vilniuje įsteigimo, miestui buvo pasiūlyta dalyvauti .šio projekto įgyvendinime. Vilniaus miesto dūmos sprendimui įtakos turėjo ankstesnės administracijos 1875 metais priimtas įsipareigojimas skirti 100 000 rublių naujųjų rūmų statybai. Todėl miesto dūma 1881 metais priėmė nutarimą iš miesto lėšų naujų Teismo įstaigų rūmų statybai skirti 80 000 rublių, o kol bus pastatyti nauji rūmai, kasmet mokėti po 4800 rublių už Apygardos teismui nuomojamas patalpas. Teismo rūmai buvo įkurdinti Vyriausybinių įstaigų pastate prie Katedros aikštės (dabar Šventaragio ir Pilies g. kampas, Šventaragio g. 2/1), o Apygardos teismui nuo 1883 m. balandžio 23 d. iki 1898 m. balandžio 23 d. buvo nuomojamas grafienės Sofijos Tiškevičienės namas Trakų gatvėje (...), užtrukus statybai, 1898 m. balandžio 23-1899 m. balandžio 23 d. -grafo Antano Tiškevičiaus namas prie Katedros aikštės (dabar Šventaragio g. 12; ...), 1899 m. balandžio 23-liepos l d. - vėl S. Tiškevičienės namas Trakų gatvėje (...).
Teisingumo ministerija ne kartą buvo atsiuntusi savo atstovus apžiūrėti ir įvertinti miesto valdybos siūlomas statybos vietas: Katedros aikštę - 1878 metais, pranciškonų vienuolyno pastatus - 1880 metais, Malkų turgaus aikštę Pylimo gatvėje - 1887 metais (plačiau: Virginija Rudienė, Tų rūmų lenkiamės, Laisvės kovų archyvas, nr. 12, Kaunas, 1994, p. 99-104). 1890 metais po ilgų svarstymų buvo paskirta vieta prie Lukiškių aikštės. Vilniaus gubernijos valdybos architektas M. Prozorovas ir inžinierius L. Vineris buvo įpareigoti padaryti teismo rūmų projektą (npomoKonu, 19 flCKaSpn 1890, Ne 30, c. 3). Jie įgyvendino eskizinį Prusakovo projektą, gavo jo pritarimą, be to, parengė vietovės planą, siūlydami pakeisti miesto plėtros perspektyvinį (1875 m.) planą ir nutiesti kelias naujas gatvės.
1894 m. gruodžio 15 d. miesto dūmos posėdyje buvo pripažinta, kad 1881 metais priimtas įsipareigojimas kasmet iš miesto biudžeto skirti po 4800 rublių apygardos teismo pastatų nuomai yra per didelė našta miestui, todėl nutarta paspartinti naujo pastato statybą. Miesto valdybos apskaičiavimu, nuomai buvo išleista beveik tiek pat pinigų, kiek buvo įsipareigota paskirti statybai. )os prasidėjo 1897 m. pavasarį, o pagal susitarimą su statybos darbų rangovu pirkliu Nikolajumi Mavrikinu naujieji rūmai turėjo būti atiduoti 1899 m. liepos l dieną (...). 1899 m. birželio pabaigoje apygardos teismas jau pradėjo keltis į naujas patalpas, pastato pašventinimo iškilmės įvyko 1899 m. spalio 13 d. (Virginija Rudienė, Tų rūmų lenkiamės. Laisvės kovų archyvas, p. 102).
Kiti seni Vilniaus vaizdai


Vilniaus katalogas   Įmonės įtraukimas   Kontaktai