Gatvių paieška

Pvz. Savanorių
Seniūnijos
Vlado Jurgučio gatvė

Vladas JurgutisVladas Jurgutis (1885 - 1966) – kunigas, ateitininkų pradininkas, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Banko organizatorius, neoficialiai laikomas lito „tėvu“.

1902 m. baigė Palangos progimnaziją, 1906 m. baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją, 1910 m. teologijos magistro laipsniu baigė Petrapilio dvasinę akademiją. 1910–1913 m. studijavo ekonomiką Miuncheno universiteto Valstybės ūkio fakultete.

1908 m. kartu su kitais dvasiškiais įkūrė ateitininkų organizaciją. 1913 m. vikaras Švėkšnoje, 1914–1915 m. Liepojoje. Artėjant pirmojo pasaulinio karo frontui pasitraukė į Rusiją, klebonavo Saratove ir Astrachanėje. Grįžęs į Lietuvą 1918 m. ėjo Žemaičių kunigų seminarijos prefekto pareigas, 1918–1922 m. seminarijos profesorius.

Vienas Lietuvių krikščionių demokratų partijos veiklos atkūrimo iniciatorių, 1919–1921 m. LKDP Centro komiteto narys. 1920–1922 m. Steigiamojo Seimo narys, Finansų ir biudžeto komisijos vedėjas. 1920 m. gruodžio mėnesį dalyvavo Lietuvos derybose su Lenkija. Oficialiai kunigystės nemetė, tyliai iš jos pasitraukęs toliau visą savo nepaprastą išmintį, darbštumą ir erudiciją pašventė pasaulietinei veiklai.

VII Ernesto Galvanausko Ministrų kabinete nuo 1922 m. sausio 1 d iki 1922 m. rugsėjo 28 d. užsienio reikalų ministras. 1922–1929 m. Lietuvos Banko valdytojas. 1926 m. vienas Lietuvos cukraus akcinės bendrovės steigėjų. Nuo 1925 m. dėstė Lietuvos universitete, ekstraordinarinis, ordinarinis profesorius. Be to, dėstė ekonomiką Aukštuosiuose Vytauto Didžiojo karininkų kursuose. Nuo 1940 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto profesorius, vėliau šio fakulteto dekanas. 1941–1943 m. Lietuvos Mokslų Akademijos prezidentas. 1943 m. kartu su kitais 46 Lietuvos inteligentais už vokiečių valdžios politikos kritiką išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. 1945 m. grįžo į Lietuvą, iki 1946 m. Vilniaus universiteto profesorius.

1997 m. Vlado Jurgučio vardas suteiktas Palangos vidurinei mokyklai.

1997 m. Lietuvos bankas įsteigė Vlado Jurgučio vardo stipendiją ir Vlado Jurgučio premiją, kuria siekiama skatinti mokslinę veiklą Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonominių tyrimų srityse.

V. Jurgutis rašė veikalus pinigų politikos tematika. Pinigų esmę apibrėžė remdamasis jų funkcijomis. Kitaip negu Karlas Marksas, jis nepripažino pasaulinių pinigų funkcijos; kaip atskirą funkciją išskyrė tarpininkavimą kapitalų judėjimui. V. Jurgučio ekonomikos mokslų biblioteka buvo turtingiausia Lietuvoje.

1938 m. „Finansų ir mokslo pagrindai“, „Pinigai“
1940 m. „Bankai“.

Vilniuje yra Vlado Jurgučio gatvė.
Kitų Vilniaus gatvių pavadinimų reikšmės


Kitos gatvės Naujosios Vilnios seniūnijoje


Daugiau...


Vilniaus katalogas   Įmonės įtraukimas   Kontaktai